ECONOMIA PIRENENCA: Promoció de l’ocupació forestal transfronterera

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) participa en el projecte PYREMPFOR

PYREMPFOR és un projecte transfronterer que aborda el repte comú dels socis de desenvolupar les regions pirinenques mitjançant la valorització dels seus recursos locals: els boscos.  

Com a objectiu general pretén promoure l’ocupació forestal transfronterera, mobilitzant així els diferents actors i implementant sistemes europeus de formació forestal innovadors per tal de millorar les competències de les persones i l’economia del territori.

Els principals resultats que obtindrà: capacitat per a mobilitzar joves, adults en formació i formadors per rebre formació forestal de caràcter transfronterer i capacitat per progressar cap al reconeixement mutu de les certificacions de competències professionals.

Els principals beneficiaris seran: alumnes d’FP, persones adultes en formació, formadors/es, centres educatius, autoritats públiques locals, regionals i nacionals, pimes, organitzacions empresarials, la població en general i altres.

Els intercanvis i els camps de treball forestals transfronterers seran clau per implementar les innovadores iniciatives educatives de formació forestal europees vinculades amb EFESC. Aquestes iniciatives són d’interès comú entre els centres educatius de tots dos costats dels Pirineus per tal de desenvolupar les regions, les competències de les persones, el reconeixement d’acreditacions i millorar l’accés a l’ocupació.

El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. (Política Regional de la Unió Europea)

Projecte Finançat pel FEDER